Alle opdrachten worden geleverd met de daarbij behorende opdrachtkaarten